Kitteninformatie

SIOK is onlosmakelijk verbonden met Felikat, derhalve zijn de statuten en reglementen van Felikat en de FIFĂ© onverkort van toepassing. Volgens het Felikat welzijnsreglement mag een kitten pas worden afgegeven, uitbesteed of in ontvangst worden genomen aan/door de nieuwe eigenaar, indien het goed gezond is, tenminste 13 weken oud is en minimaal 1 kg weegt.  Het kitten dient in bezit te zijn van een volledige enting tegen katten- en niesziekte van minimaal 7 dagen oud en vrij te zijn van zowel in- als uitwendige parasieten. Bij de overdracht van het kitten (of zo spoedig mogelijk daarna) moet tevens de stamboom of het afstammingsbewijs, de ingevulde eigendomsoverdracht en het vaccinatieboekje worden meegegeven. Witte kittens dienen in het bezit te zijn van een dierenartsverklaring, waarin staat of het kitten wel of niet horend is aan beide oren.

 

De gehanteerde termen in het overzicht (beschikbaar/optie/verkocht) hebben navolgende betekenis:
-
beschikbaar
wil zeggen dat zich nog niemand heeft gemeld die zijn/haar belangstelling heeft uitgesproken,
-
optie:
iemand heeft belangstelling voor dit kitten, maar nog niet definitief besloten,
-
verkocht:
besluit is genomen - koper is voor het kitten "gevallen".

 

 5opeenrij

 

 

OVERZICHT BESCHIKBARE KITTENS

 

Bij vragen en/of voor advies kunt u contact opnemen met de Kitteninformatie, te vinden op de pagina Rasclub - > 'Wie doet wat'. Indien u vragen heeft over een specifiek kitten, dan dient u contact op te nemen met de desbetreffende cattery.