Voorwaarden aanmelden dekkater

 

Leden en begunstigers van SIOK kunnen hun dekkater gratis (een donatie is altijd welkom) op het dekkateroverzicht laten plaatsen als deze minimaal 9 maanden is. De kater dient in het bezit te zijn van een stamboom, een microchip en een negatieve leukemie- en aidstest (FELV/FIV) die op het moment van dekking niet ouder is dan 1 jaar. Daarnaast dient deze te beschikken over een verklaring van de dierenarts waarin wordt aangegeven dat de kater beschikt over twee ballen en geen navelbreuk heeft. Uiteraarde dient de kater is goede conditie te verkeren, vrij te zijn van paraieten en te beschikken over een op het moment van dekking geldige katten- en niesziektevaccinatie. Geheel witte katten dienen in het bezit te zijn van een dierenartsverklaring, waarin staat of de kater wel of niet horend is aan beide oren. Dekkaters mogen niet gebruikt worden voor dekkingen als de nakomelingen geen stamboom krijgen

 

Als aanvullende voorwaarde voor plaatsing op het dekkateroverzicht vraagt SIOK een PRA-test. Voor geheel witte katten wordt een niet-doofverklaring middels een BAER test geadviseerd. Voor alle regels omtrent fokken en het houden van dekkaters verwijzen wij u naar de regelement die u kunt vinden op de pagina Rasclub -> Statuten en reglementen. Het staat een dekkater eigenaar echter vrij om nog extra aanvullende eisen te stellen. Het verkrijgen van een dekking is een gunst verleend door de katereigenaar en geen recht van de poezeneigenaar.

 

U kunt uw dekkater aamelden via het formulier aanmelden dekkater. Bij vragen en/of voor advies kunt u contact opnemen met de 'Informatie Dekkaters', te vinden op de pagina Rasclub - > 'Wie doet wat'. 

 

ZT9 7615